Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W dniach od 10 do 24 września 2022 r. planowane jest przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2022 r. (plik PDF – 168 KB)

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) UWAGA UWAGA UWAGA KOMUNIKAT że w dniach od 10 do 24 września 2022 r. planowane jest przeprowadzenie AKCJI SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE na terenie województwa mazowieckiego. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie w ilości 30 dawek na 1 km² na całym obszarze objętym szczepieniami. Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym. Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa. Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów. Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii. Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania. OGŁASZAM. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z przyczyn niezależnych.