Informacja o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Szanowni Mieszkańcy,
od 1 lipca 2021 r. w całym kraju rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu – aby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do Internetu lub podpisu elektronicznego, wypełnioną deklarację mogą złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 12 A.

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin do 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021 r. tj.: do dnia 30 czerwca 2022 r.

W przypadku nowych obiektów, w których źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.